ochrona gatunków i siedlisk...

28 września br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w imieniu beneficjenta – PGL Lasy Państwowe, podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”.