Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Międzychód
Nadleśnictwo Międzychód
95748 20 91
95748 20 91

Przedlesie 12

64-400 Międzychód

Nadleśniczy
Piotr Bielanowski
95 748 20 91 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
Lech Jankowiak
95 748 20 91 wew. 311
Główna Księgowa
Urszula Kotyńska
95 748 20 91 wew. 611
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Matusiak
95 748 20 91 wew. 219
Inżynier Nadzoru
Sylwester Morawiak
95 748 20 91 wew. 223

Posterunek Straży Leśnej

Józef Otter
Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 95 748 20 91 wew. 222
Włodzimierz Gajda
Strażnik Leśny
Tel.: 95 748 20 91 wew. 331

Dział Gospodarki Leśnej

Monika Filistowicz
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu gospodarowania ekosystemami
Tel.: 95 748 20 91 wew. 332
Agnieszka Winkler
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu ochrony ekosystemów
Tel.: 95 748 20 91 wew. 333
Dominik Kowalewski
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy użytkowania i zbytu
Tel.: 95 748 20 91 wew. 335
Jan Siler
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy marketingu
Tel.: 95 748 20 91 wew. 334
Adrianna Ratajska
Prowdzący sprawy w dziale gospodarki leśnej
Jan Wołoszyn
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu stanu posiadania i lasów nadzorowanych
Tel.: 95 748 20 91 wew. 337
Piotr Mleczak
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu p.poż, zagospodarowania turystycznego
Tel.: 95 748 20 91 wew. 321

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Dariusz Molik
Sekretarz
Tel.: 95 748 20 91 wew. 671
Dawid Surosz
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 95 748 20 91 wew. 672
Magdalena Bartkowiak
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 95 748 20 91 wew. 673
Marek Drozd
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 95 748 20 91 wew. 674
Małgorzata Skwarska
Sekretarka
Tel.: 95 748 20 91 fax. 102

Dział Finansowo - Księgowy

Urszula Kotyńska
Główna Księgowa
Tel.: 95 748 20 91 wew. 611
Katarzyna Stachowiak
Starsza Księgowa
Tel.: 95 748 20 91 wew. 612
Małgorzata Gurlaga
Starsza Księgowa
Tel.: 95 748 20 91 wew. 613
Elżbieta Berka
Starsza Księgowa
Tel.: 95 748 20 91 wew. 600
Patrycja Boguła
Starsza Księgowa
Tel.: 95 748 20 91 wew. 614

Kadry

Joanna Jarysz
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 95 748 20 91 wew. 131

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Mokrzec

Małgorzata Winkler - Jankowiak
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu edukacji leśnej
Tel.: 95 748 20 91 wew. 681

Administrator SILP

Hanna Perzanowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu gospodarki leśnej i administrowania SILP
Tel.: 95 748 20 91 wew. 571