Aktualności

W dniu 6 października studenci z Koła Naukowego Leśników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z przewodnikiem dr. hab. Władysławem Kusiakiem przebywali na terenie Nadleśnictwa Międzychód.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dziewięciu gatunków drewna wielowymiarowego, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo Międzychód informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.