Wydawca treści Wydawca treści

XVI Święto Podgrzybka

Dzięki dużemu zaangażowaniu zarówno organizacyjnemu jak i finansowemu Gminy Międzychód i Skwierzyna możliwe było zorganizowanie szesnastej imprezy cieszącej się dużym zainteresowaniem społeczeństwa, impreza stanowi doskonałą promocję Puszczy Noteckiej jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Europie.

XVI Święto Podgrzybka odbyło się pod patronatem honorowym: Marszałków Województwa Wielkopolskiego i Lubuskiego oraz Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu i Szczecinie.
W imprezie wzięło udział sześć nadleśnictw, działających w ramach trzech Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych: RDLP Piła (Nadleśnictwo Potrzebowice), RDLP Poznań( (Nadleśnictwo Oborniki, Sieraków) i RDLP Szczecin ( Nadleśnictwo Karwin, Międzychód, Skwierzyna).
Podczas trwania Święta Podgrzybka nadleśnictwa przygotowały stoiska edukacyjne, wystawy: zwierząt, wyrobów z drewna, mundurów leśnych, obrazów powstałych podczas plenerów malarskich w Puszczy Noteckiej.  Służba Leśna prowadziła również konkursy o tematyce przyrodniczej dla dzieci i dorosłych. Nadleśnictwa były współorganizatorami „Turnieju Miast”, „Gimnazjady”, konkursu rzeźbienia podgrzybków oraz zawodów wędkarskich.
W ramach promocji „Sadzimy 1000 drzew na minutę” wydano kilkaset sadzonek sosny puszczańskiej.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz samolotów gaśniczych typu „Dromader”.
W ramach imprezy odbyła się licytacja wyrzeźbionych podgrzybków, obrazu wykonanego podczas pleneru malarskiego oraz kosza piknikowego z darami Puszczy Noteckiej. Kwota uzyskana w wyniku licytacji zasili fundację Caritas Polska, która wspomaga ofiary huraganu jaki miał miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, głównie na Pomorzu i Kujawach.