Wydawca treści Wydawca treści

U W A G A !

Lotnicza akcja chemicznego ograniczania liczebności szkodliwych owadów leśnych (chrabąszcza majowego) WSTĘP WZBRONIONY w okresie od 4 – 15.05.2018 r.

1. Lokalizacja zabiegu – Nadleśnictwo Międzychód, obręb leśny Gorzyń,         leśnictwo Gorzyń, Kolno

  • woj. wielkopolskie, powiat międzychodzki, gmina Międzychód – lasy na pow. ok. 250 ha położone w okolicy miejscowości Dormowo, Gorzyń, Skrzydlewo, Głażewo, Gralewo

2. Środki chemiczne przewidziane do zastosowania:

  • Mospilan 20 SP (substancja aktywna: acetamipryd 20%):

 dawka 0,4 kg / ha

- toksyczność dla ludzi – szkodliwy (działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu)
- toksyczność dla pszczół – nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko
- toksyczność dla organizmów wodnych - działa szkodliwie na organizmy     wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
- okres od zastosowania środka do dnia zbioru rośliny (okres karencji) dla runa leśnego – 14 dni,
- okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierząt (okres prewencji) – nie dotyczy.

  • Ikar 95 EC (zawartość substancji czynnej: olej mineralny – 95 %),

 dawka: 1,00 l/ha

toksyczność dla organizmów wodnych – działa toksycznie
okres karencji, okres prewencji – nie dotyczy

3. Miejsce składowania środków chemicznych  - magazyn środków chemicznych Leśna Baza Lotnicza Lipki Wielkie

4. Sprzęt lotniczy: Dromader

Lokalizacja lądowiska – Leśna Baza Lotnicza w Lipkach Wielkich

Zabiegi będą wykonywane w godzinach rannych i wieczornych, w bezdeszczowe i bezwietrzne dni.

Pszczelarzy prosi się zapobiegawczo o zabezpieczenie pasiek w pobliżu terenów objętych zabiegami.