Wydawca treści Wydawca treści

Projekt rozwojowy - Zdrowa Żywność z Polskich Lasów

Nadleśnictwo Międzychód włączyło się w realizację wspólnego przedsięwzięcia Lasów Państwowych jakim jest projekt rozwojowy pod nazwą „Zdrowa Żywność z Polskich Lasów”. Projekt ma na celu promocję żywności pochodzącej z terenów leśnych.

Jeden z punktów projektu  pn. „Pszczoły wracają do lasu” ,dotyczy także ochrony pszczół i zwiększonego udziału roślin miododajnych w lasach oraz racjonalnego udostępniania lasów dla potrzeb pszczelarstwa. Działania mają pomóc w rozpoznaniu potencjału miododajnego lasów i możliwości ich racjonalnego wykorzystania w ramach gospodarki pszczelarskiej poprzez utworzenie sieci pasiek monitorujących rozkład pożytków pszczelich w różnorodnych drzewostanach.
Do projektu w Nadleśnictwie Międzychód wybrano jedną pasiekę prowadzoną przez leśnika – pszczelarza pana Bartłomieja Kasprzaka.
Każdy uczestnik projektu zostanie wyposażony w elektroniczną wagę pasieczną, którą będzie zobowiązany ustawić pod jedną z wybranych przez siebie rodzin pszczelarskich w pasiece. Dzięki automatycznemu pomiarowi  masy ula i przekazywaniu danych za pomocą sieci komórkowej, możliwe będzie śledzenie zmian zachodzących w rodzinie i określenie, czy mają one dostęp do pokarmu, czy też występuje jego niedobór w otaczającym środowisku. W połączeniu z kalendarzem fenologicznym zebrane informacje pozwolą na określenie aktualnego potencjału miododajnego lasów oraz zakresu niezbędnych działań prowadzących do poprawy warunków bytowania pszczół w środowisku leśnym.