Wydawca treści Wydawca treści

Dyżury p.poż rozpoczęte

W związku z rozpoczęciem w dniu 15 marca akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasów chcemy przypomnieć jak olbrzymim niebezpieczeństwem jest pożar lasu i jak olbrzymie nakłady ponoszą Nadleśnictwa żeby utrzymać całą infrastrukturę przeciwpożarową.

Nie tak dawno pożar w nadleśnictwie Potrzebowice strawił około 6 tysięcy hektarów lasu i był zagrożeniem dla całej Puszczy Noteckiej.

W związku z możliwością powstania pożarów Lasy Państwowe organizują infrastrukturę ochrony przeciwpożarowej w skład, której wchodzą:

Punk Alarmowo Dyspozycyjny, w którym codziennie przy stopniu zagrożenia pożarowego powyżej „0” są pełnione dyżury  -  podajemy numer telefonu   95 748 2091 lub kom. 506 460 674

 

 punkty obserwacyjny dostrzegalnia                stacja meteorologiczna

    

Koszty utrzymania powyższych punktów to rocznie kwota ponad 100 tys. zł.

budowane są dojazdy pożarowe - pas drogi o szerokości 3,50 metra z cyklicznie powtarzającymi się mijankami

koszt budowy jednego kilometra wynosi około  300 tys. zł

punkty czerpania wody

sztuczny                                                                                     naturalny

      koszt budowy zbiornika sztucznego około 50 tys. zł

patrole samolotowe (loty patrolowo-gaśnicze samolotów typu DROMADER)

roczny koszt utrzymania samolotów 180 tys. zł w naszym Nadleśnictwie

pogotowie p.poż Nadleśnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie te przedsięwzięcia maja na celu usprawnić działania ratownicze w przypadku powstania pożaru lasu i ugaszeniu go w zarodku.

Wiosna to  sezon w którym niestety są wypalane trawy, co przy sprzyjających warunkach pogodowych  może mieć duży wpływ na powstanie pożarów. Prosimy o zaniechanie tego typu działań. Jednocześnie dziękujemy za współpracę, ponieważ dużo pożarów udało nam się szybko zlokalizować dzięki Państwa informacji telefonicznej o zauważonym zdarzeniu. Informacja, na numer telefonu 112, była niejednokrotnie pierwszą, która umożliwiła podjęcie szybkich działań.