Wydawca treści Wydawca treści

Czego leśnik szuka w ściole?

Jest późna jesień, już po pierwszych przymrozkach, nie ma jeszcze trwałej pokrywy śnieżnej… Drzewostan sosnowy, starszy, na pewno ponad 20 letni… Grupa wytrwałych pracowników zakładów usług leśnych pod nadzorem służby leśnej skrupulatnie przeszukuje centymetr po centymetrze ściółkę pod koronami drzew. Czego oni tam szukają?

Poszukiwania szkodliwych owadów zimujących w ściole

Te prace, to tak zwane „jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny”.
Pod koronami sosen przeszukuje się ściółkę i glebę mineralną, z których zbiera się zimujące tam owady.  W Nadleśnictwie Międzychód prace te prowadzi się obligatoryjnie co roku na min. 352 powierzchniach (tzw. partiach kontrolnych). W sytuacji dużej ilości owadów zwiększa się ilość obserwacji. W każdym punkcie pod koronami 10 drzew, na prostokątach o wielkości 0,5 m x 1 m zbiera się formy przetrwalnikowe szkodliwych owadów.

Są to m.in. piękne choć groźne dla lasu gąsienice barczatki sosnówki, poczwarki strzygoni choinówki i poprocha cetyniaka, larwy osnui, kokony boreczników….

Piękna choć groźna dla lasów gąsienica barczatki sosnówki

 

Szkodniki owadzie sosny zimujące w ściółce

Zebrany materiał nadleśnictwo przekazuje do Zespołu Ochrony Lasu. Tam specjaliści określają potencjalne zagrożenie lasów na następny rok od poszczególnych gatunków owadów. Dla każdego z foliofagów sosny opracowano liczby ostrzegawcze i krytyczne pozwalające na prognozowanie zagrożenia drzewostanu i określenie powierzchni wymagającej podjęcia zabiegów ratowniczych. To na razie ocena wstępna. Wiosną będą prowadzone kolejne kontrole uzupełniające np. obserwacje wędrówek gąsienic w korony drzew na lepach, kontrola ilości żerujących owadów w koronach drzew… Obserwacje te dadzą obraz jak duże jest zagrożenie lasu, gdzie lokalizuje się gradacja i pozwolą podjąć decyzje o wykonaniu zabiegów ratowniczych w tych drzewostanach, a przez to uchronić je przed poważnymi uszkodzeniami.
Prognozowanie występowania szkodników lasu związane jest z prowadzeniem gospodarki leśnej, której podstawowym zadaniem jest zachowanie trwałości lasów i ciągłości pełnionych przez nie funkcji.

Poniżej gąsienice barczatki sosnówki zebrane na jednej partii kontrolnej, czyli z 5 m2 ściółki. Jest ich ponad 800 sztuk. Ta ilość owadów ponad 5 krotnie przekracza liczby krytyczne opracowane dla tego gatunku, co wróży potężną gradację w przyszłym roku.