Wydawca treści Wydawca treści

Bocian czarny

Można by rzec, że w Międzychodzie wiosna zaczęła się 24 marca. Właśnie tego dnia przyleciał do swojego gniazda pierwszy bocian czarny. Zazwyczaj z zimowisk najpierw przylatuje samiec. Partnerka dołączyła do niego 3 dni później.

Tak szczegółowe informacje na temat tego, co się dzieje w gnieździe bociana czarnego, uzyskujemy dzięki zamontowanej fotopułapce, która rejestruje obrazy i przesyła je na pocztę mailową.

Fot. 1 Pierwszy bocian czarny w Nadleśnictwie Międzychód, zarejestrowany przez fotopułapkę 24 marca.

Fot. 2 Para w komplecie zarejestrowana w gnieździe przez fotopułapkę 27 marca.

Bocian czarny to nadal bardzo rzadki gatunek w Polsce. Objęty jest ochroną prawną. Chronione są też jego stanowiska lęgowe w promieniu do 500 m od gniazda. Na terenie Nadleśnictwa Międzychód występują tylko 3 ostoje tego gatunku i objęte są szczególną troską.

Obecnie u nas prowadzone są działania ochronne w ramach projektu: „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych”, realizowanego przez Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk ochrony siedlisk i zarządzania populacją bociana czarnego. W ramach realizacji projektu planuje się m.in.: monitoring stanowisk lęgowych i drzew (także za pomocą fotopułapek), aktywne poszukiwania nowych gniazd, opracowanie projektów stref ochronnych, zabezpieczanie lęgów przed drapieżnictwem kuny leśnej, wzmacnianie gniazd narażonych na spadanie oraz zintegrowane działania edukacyjne poszerzające wiedzę o gatunku i siedliskach mokradłowych.

O ciekawych wydarzeniach z życia naszych bocianów będziemy informować na bieżąco w „Aktualnościach” na stronie internetowej Nadleśnictwa Międzychód.